Priser

Alle priser er eksklusive moms.

Indenfor normal arbejdstid (7.30 – 16.00):

Montørtime 440,-
Servicetime 550,-
Teknikertime 649,-
Lærlinge 295,-

Der faktureres pr. halve time. Dog minimum en 1 time.

Udenfor normal arbejdstid (16.00 – 22.00):

Montørtime 699,-
Teknikertime 799,-

Natarbejde (22.00 – 07.30)

Montørtime 935,-
Teknikertime 1050,-

Afprøvning og kvalitetssikring
I forbindelse med at drive en autoriseret virksomhed er vi underlagt 3. parts kontrol. Det betyder at vi skal drive et til hvert tid gældende kvalitet ledelsessystem, også kendt som det gamle SKS-system. Dette vurderes hvert 2. år af en 3 part. Dette system koster penge at vedligeholde og derfor pålægges alle fakturaer et gebyr på 99 kr. for kvalitetssikring og afprøvning jf. gældende regler.

Miljø
Alle fakturaer pålægges et gebyr på 49 kr. for affaldshåndtering samt generelle miljø gebyrer.

Bil
Alle fakturerbare timer pålægges 69 kr. Dette holder udgifter til Diesel, kørende lager samt vedligeholdelse/reperation m.m.

Parkering
Skal arbejdsopgaven udføres inden for parkeringszonen så holder kunden udgifterne hertil.

Salgs- & leveringsbetingelser
Forstå din regning:
Forstå din regning:
Timeprisen beregnes pr. påbegyndte halve time, minimum én time.

Timeprisen dækker over løbende omkostninger i firmaet, løn til personale, vognpakke inkl. forsikringer, vedligehold, diesel m.m

Affaldshåndtering og kvalitetssikring dækker over: Miljøomkostninger ved bortskaffelse af diverse materialer.
Dels materialer som kræver særlig håndtering eks. pvc- eller blyholdige kabler, lysrør, batterier, hvidevarer ol. og dels bortskaffelse og bortkørsel af alm. affald.

KLS – er et sikkerheds- og kvalitetssikringssystem som pr. 01/01-2001 har været lovpligtigt og siden 01/01-2008 også har påkrævet 3. parts kontrol.

Vi kontrolleres af Q-kontrol for at bibeholde vores ISO 9001 certificering.

Montøren skal foretage en kontrol af den udførte installation med et særligt måleinstrument og derefter lave en kontrolrapport. Rapporten skal følge ordren og opbevares af virksomheden i 10 år.

Dette system kræver dels vedligeholdelse og opdatering, dels udgifter ifm. Indkøb af særlige måleinstrumenter samt tid til udførelse af kontrollen. Til dækning af dette opkræves et gebyr.Ønskes regningen opdelt i arbejdsløn og materialer eller på anden vis, bedes dette oplyst ved arbejdets start.Yderligere spørgsmål vedr. din regning modtages på el@axeltoft.com

Befæstigelse er en betegnelse for diverse materialer som skruer, kabelbånd ol. der bruges til at fæstne/hæfte kabler og andre materialer.

Derudover betales for materialeforbrug.

Garanti
Axeltoft ApS er autoriseret el-installatør og garanterer, at alt el-arbejde udføres fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivninger.

Vi er medlem af installatørernes organisation TEKNIQ – Derfor er I sikret garantiordning og mulighed for at klage til ankenævnet hvis I, mod forventning, skulle være utilfreds med det udførte arbejde.

Levering
Ved levering af varer direkte til kundens adresse påfalder det modtager, at kontrollere at leveringen er korrekt og ubeskadiget. Eventuelle fejl eller mangler skal omgående oplyses kontoret.

Tilbud
Tilbudspriser er bindende i 30 dage med mindre andet er anført.

Tilbudsprisen forudsætter, at de installationer vi udfører arbejder på, udskifter dele i, tilslutter brugsgenstande til er udført korrekt, fungerende, fejlfrie og lovlige. Alle priser er baseret på uhindret og sikker adgang.

Få et uforpligtende opkald inden for 24 timer!